Huisregels

Eigenlijk zijn de regels van De Boerderij heel simpel, heb respect voor elkaar (ongeacht ras, geaardheid of geloofsovertuiging), elkaars eigendommen, De Boerderij, de eigendommen van De Boerderij en de mensen van De Boerderij.

Verder:

  • Minimumleeftijd is 16 jaar (uitgezonderd de jeugdactiviteiten). Alcoholische dranken worden alleen geschonken als je 18+ bent. Sommige activiteiten zijn daarom uitsluitend voor 18+. Dit wordt in dat geval vermeld.
  • De Boerderij behoudt zich ten alle tijden het recht voor om personen de toegang te weigeren tot het pand en het terrein.
  • Het gebruik van of handel in drugs zijn niet toegestaan.
  • Kleding of symbolen die aanzetten tot of blijk geven van haat tegen anderen zijn niet toegestaan.
  • Bij misdragingen (ten beoordeling van De Boerderij) wordt de toegang per direct ontzegd.
  • Bij ernstige misdragingen wordt direct de politie ingeschakeld.
  • In de directe omgeving van De Boerderij wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.
  • Het verblijf in De Boerderij is geheel op eigen risico.
  • Maak onze vrijwilligers geen verwijt, zij staan er ook in hun vrije tijd.
  • En niet onbelangrijk: maak er met elkaar een mooi feest van.

That’s it! Best te doen he?!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.